Reklamace

Autorizovaný servis (nejrychlejší způsob)

 1. Vyhledejte kontakt na autorizovaný servis
 2. Připravte si doklad o koupi výrobku (faktura)
 3. Připravte si Průvodní dopis k reklamaci
 4. Postupujte podle návodu, který je uveden u každého servisu 

 

Záruka se nevztahuje 

 • Na poškození běžným opotřebením, vniknutím vody nebo jiných tekutin, přepětím v elektrické síti, mechanickým poškozením při používání výrobku, nebo při jeho dopravě.
 • Na znečištění přístroje, jeho snímačů a jejich případné čištění
 • Na poškození způsobená nesprávnou instalací výrobku, nepřípustným zásahem do výrobku nebo jeho opravou v neautorizovaném servisním středisku.
 • Pokud byl výrobek použit v rozporu s návodem k obsluze, nebo pokud byl výrobek použit pro jiné než domácí použití (s vyjímkou přístrojů určených pro profesionální použití).
 • Na rychle opotřebitelné díly a spotřební materiál (jako např. lampy, baterie, náplně apod.), nebylo-li prokázáno, že tyto díly nebo materiál nebyly v souladu s příslušnými technickými požadavky.
 • Dvouletá záruka se také nevztahuje na výrobky se trvanlivostí (drogerie, potraviny, nápoje)
 • Na optřebené zboží: Kosmetika, srogerie, svíčky,..